GRIP Facility lanceert nieuwe feature gericht op duurzaam coachen van personeel

AMSTERDAM – Facilitair platform GRIP Facility gaat zich vanaf heden met haar DKS software meer richten op het duurzamer omgaan met personeel én het verbeteren van de gebruikersbeleving op locatie. Onder impuls van het huidige personeelstekort heeft de markt behoefte aan software die het schoonmaakwerk niet alleen makkelijker en leuker maar ook effectiever en duurzamer maakt. Met de uitrol van de nieuwe features wil GRIP Facility schoonmaak- en zorgorganisaties de middelen in handen geven om medewerkers beter te kunnen aansturen, beoordelen en coachen.

Deze nieuwe ontwikkelingen sluiten aan op de principes van de code verantwoordelijk marktgedrag, zoals het voeren van beleid dat er op gericht is om medewerkers gezond en duurzaam inzetbaar te houden.

De afgelopen jaren is het personeelstekort alleen maar groter geworden. Het gebrek aan medewerkers en de toenemende kosten laten de groei bij veel facilitaire/schoonmaak organisaties stagneren. Zonder personeel kunnen organisaties immers niet opschalen, en de hoge kosten drukken vervolgens harder op de resultaten. Om het tij te keren, dienen schoonmaakbedrijven hun werk slimmer te kunnen doen en hiervoor zijn gemotiveerde medewerkers nodig. Enerzijds om personeel te behouden, anderzijds om kosten in de hand te houden. GRIP Facility ondersteunt organisaties met deze uitdagingen.

Daarom lanceert het bedrijf verschillende updates, gericht op de stimulering van digitaal en datagedreven contractbeheer en het duurzamer omgaan met schoonmaakmedewerkers. “We willen bedrijven helpen hun werk geautomatiseerder te doen, zodat zij zich weer kunnen focussen op het leveren van kwaliteit. Bovendien willen we met de app zorgen dat medewerkers meer plezier uit hun werk halen. Waar schone ruimtes vaak niet opvallen en fouten in de schoonmaak vaak de boventoon voeren, richten wij ons juist op wat goed gaat. Motiveren en coachen in plaats van het afrekenen op fouten. Voor deze wensen hebben we de tools doorontwikkeld”, vertelt Stephan Simons, directeur van Grip Facility.

De nieuwe features komen niet uit de lucht vallen. “Alle nieuwe mogelijkheden binnen GRIP Facility waren specifieke wensen vanuit onze opdrachtgevers. Hier wilden we dan ook echt op inspelen. Onze updates stemmen we daarom af op de feedback, in plaats van het zelf allemaal te verzinnen. Daarnaast willen we de opties zo toegankelijk mogelijk maken voor iedereen. We hebben er bewust voor gekozen de features een tijdje door te ontwikkelen. Het resultaat is een makkelijk proces om kwaliteit en mensen te kunnen monitoren. Zo kan iedereen ermee aan de slag,” licht Luuk Schouten toe, sales consultant bij GRIP Facility. 

Medewerkers, belevingsscores, ruimtestaatkoppeling en uitgebreide rapportages

Bij de DKS-metingen kunnen klanten vier nieuwe functies verwachten: het aanmaken van medewerkers in eigen beheeromgeving, het opgeven van een belevingsscore per ruimte, het koppelen van ruimtestaten met de eigen financieel contractbeheermodule van GRIP Facility en een uitgebreide analysepagina waar te filteren is op personen, regio, locatie en de gewenste periode.

Met de nieuwe functies creëren we ook de mogelijkheid om een persoonlijke rapportage te versturen naar de schoonmaakmedewerker. Deze medewekersrapportage laat zien wat er geconstateerd is tijdens een controle, wat er goed is gegaan en wat er beter kan. De medewerker ontvangt deze feedback via een persoonlijk, kort en bondig rapport. In deze nieuwe rapportages benoemt GRIP niet langer de fouten, maar richt zich op positieve en duurzame feedback om met elkaar de schoonmaak te optimaliseren. Zo kan de medewerker met constructieve feedback gestimuleerd worden meer uit zichzelf te halen.

Meldingen

Ook heeft GRIP Facility met de update haar actiemanagement tool (te gebruiken voor onder andere meldingen en complimenten) over haar hele platform doorontwikkeld. Deze is ook in de mobiele applicatie te gebruiken. Een voorbeeld hiervan is dat als er tijdens een DKS controle een facilitaire fout geconstateerd is (bijvoorbeeld een defecte deurklink), deze automatisch als actie aangemaakt zal worden in de tooling zonder dat er per DKS bekeken hoeft te worden wat de openstaande acties zijn.

De nieuwe mogelijkheden binnen GRIP Facility zijn vanaf vandaag beschikbaar voor klanten. We laten je deze nieuwe toevoegingen natuurlijk ook graag zien!

Scroll naar boven