Privacy statement

PRIVACY STATEMENT

GRIP Holding BV / GRIP Facility

KVK 65069463

 1. Inleiding
  GRIP taakt hiertoe uw privacy zeer serieus en zullen verwerken en gebruiken persoonlijke informatie (de betrokkene) in een veilige en veilige manier. In deze Privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verwerken en met welk doel. U kunt lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonlijke gegevens. We raden u aan deze Privacyverklaring aandachtig te lezen.

1.1.       Wie is GRIP?
GRIP is GRIP Holding BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te Edvard Munchweg 61, Almere, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65069463.
1.2.       Hoe ben je betrokken?
We kunnen uw persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden verwerken. De doelen zijn deels afhankelijk van hoe u in contact komt met GRIP. Daarom onderscheiden we de tussen de volgende manieren van betrokkenheid:

1.2.1.     Als bezoeker van onze website

1.2.2.     Als gebruiker van onze digitale oplossing (via website of app)

1.2.3.     Als klant van GRIP (potentiële, voormalige of huidige klant)

1.2.4.     Als sollicitant

Uw betrokkenheid kan van toepassing zijn op verschillende van de bovenstaande situaties. Bepaal dit voor jezelf. Voor elke situatie verstrekken we hieronder relevante informatie over uw privacy. Lees tenslotte ook hoofdstuk ‘6 Algemeen’.
1.3.       Wie is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens?
De partij die de controle over de persoonlijke gegevens heeft, wordt de controller genoemd. GRIP levert een digitale oplossing aan zijn klanten. De klanten hebben zelf controle over de informatie in de digitale oplossing en zijn daarom de controllers. In de situatie dat u een gebruiker van onze digitale oplossing bent, worden we de processor genoemd en is uw organisatie de controller.
In andere situaties zijn wij de controller. Vragen over uw persoonlijke gegevens kunnen het beste aan de controller worden gesteld.

 1. Betrokken als bezoeker van onze website
  In deze situatie is GRIP de controller.

2.1.       Onze website grip -facility.com heeft twee functies.

2.1.1.     Op de website vindt u informatie over ons bedrijf en de diensten die we kunnen aanbieden.

2.1.2.     bevoegde gebruikers kunnen via deze website inloggen op een beschermd gebied. Dit gebied is ook rechtstreeks toegankelijk via dashboard.Grip-facility.com. Als u zich bij dit gebied kunt aanmelden, is de situatie als gebruiker van onze digitale oplossing ook op u van toepassing (zie sectie 3).

2.2.       Welke persoonlijke gegevens verwerken we?

2.2.1.     Informatie over uw activiteiten op onze website – IP-adres

2.2.2.     Locatie gegevens

2.3.       Waarom verwerken we deze persoonlijke gegevens?
GRIP analyseert uw gedrag op de website om onze website te verbeteren en ons assortiment van producten en diensten aan te passen aan uw voorkeuren.
De wettelijke basis hiervoor is een legitiem belang, namelijk een commercieel belang.

2.4.       Hoe lang slaat GRIP mijn persoonlijke gegevens op?
GRIP slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld te bereiken.

 1. Ik hebbetrokken als gebruiker van onze digitale oplossing
  In deze situatie is uw organisatie de controller.
  Als gebruiker van onze digitale oplossing is de situatie als bezoeker van onze website ook voor u van toepassing. Lees daarom ook sectie 2 als u dat nog niet hebt gedaan.
  Alleen personen die zijn geautoriseerd door een organisatie die een licentie of andere overeenkomst met GRIP is aangegaan, hebben toegang tot het dashboard van onze website. Grip-facility.com of de GRIP-app. Als u toegang heeft, verwerkt GRIP bepaalde persoonlijke gegevens over u namens uw organisatie . Als u toegang hebt gekregen via een GRIP-licentiehouder en u bent niet in dienst van deze organisatie , dan bedoelen wij met ‘uw organisatie ‘ deze GRIP-licentiehouder.

3.1.       Welke persoonlijke gegevens verwerken we?
De persoonlijke gegevens die worden verwerkt, zijn afhankelijk van de services die uw organisatie via GRIP verkrijgt.

3.2.       Waarom verwerkt uw organisatie persoonlijke gegevens?
Afhankelijk van de services die uw organisatie via GRIP verwerft, kunnen uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

3.2.1.     Toekennen en kunnen verlenen van toegang tot rechten en rollen binnen de digitale oplossing.

3.2.2.     Als basis voor het werk dat uw organisatie voor haar klanten uitvoert.

3.2.3.     Voor de juiste uitvoering van het personeels- en salarisbeheer van uw organisatie .

3.2.4.     Voor het evalueren van (uw) resultaten en prestaties.

Neem voor meer informatie over de doeleinden van uw organisatie en de toepasselijke rechtsgrondslagen contact op met uw organisatie.

3.3.       Hoe lang behoudt GRIP mijn persoonlijke gegevens?
De bewaarperiode (n) voor de verwerking die we voor uw organisatie uitvoeren , is overeengekomen met uw organisatie . Neem voor meer informatie hierover contact met hen op.

 1. Betrokken als klant van GRIP
  In deze situatie is GRIP de controller.
  Als klant van GRIP verwerken we persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. De doelstellingen, persoonsgegevens betrokken en juridische gronden worden hieronder weergegeven.

4.1.       Levering van de dienst zelf
Naam en adresgegevens, e-mailadres, bestandsgegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de service te bieden, gegevens die tijdens de service worden gegenereerd
Uitvoering van de overeenkomst

Zolang dit voor dit doel noodzakelijk is

4.2.       Klachten behandelen
Naam en adresgegevens, e-mailadres, bestandsgegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de service te bieden, gegevens die tijdens de service worden gegenereerd
Uitvoering van de overeenkomst
Zolang dit voor dit doel noodzakelijk is

 1. facturatie
  Naam en adresgegevens, e-mailadres, bestandsgegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de service te bieden, gegevens die tijdens de service worden gegenereerd .
 2. Uitvoering van de overeenkomst

6.1.       CRM
Naam, e-mailadres, locatie, bestelgeschiedenis, sociale mediadata, telefoonnummer, overeenkomsten, profielfoto
Legitieme interesse
Commercieel belang
Zolang dit voor dit doel noodzakelijk is

6.2.       Nieuwsbrief (bijv. Voor marketingdoeleinden)
N ame en adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer Rechtmatig belang, commercieel belang
Zolang dit voor dit doel noodzakelijk is

6.3.       Technische nieuwsbrief
(om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten) Naam en adres gegevens, e-mailadres, telefoonnummer Uitvoering van de overeenkomst
Zolang dit voor dit doel noodzakelijk is

6.4.       Verificatie en ondersteuning
(om u te kunnen benaderen als dit nodig is om onze diensten uit te voeren)
Naam en adres gegevens, e-mailadres, telefoonnummer Toestemming
Zolang dit voor dit doel noodzakelijk is

 1. Betrokken alswerkzoekende bij GRIP
  Dit is van toepassing wanneer u ons een sollicitatiebrief stuurt, eventueel met CV. In deze situatie is GRIP de controller.
  Ons doel is om verschillende kandidaten met elkaar te vergelijken en een keuze te maken op basis van uw persoonlijke gegevens. We delen uw informatie met verschillende werknemers bij GRIP.

7.1.       Welke persoonlijke gegevens verwerken we?

7.1.1.     Naam, adres, woonplaats

7.1.2.     Geboortedatum

7.1.3.     E- mailadres en telefoon aantal

7.1.4.     sociaal mediagegevens

7.1.5.     CV
De wettelijke basis hiervoor is een legitiem belang, namelijk het werven van personeel.

7.2.       Hoe lang behoudt GRIP mijn persoonlijke gegevens?
GRIP bewaart de persoonsgegevens tot 4 weken na het einde van de aanvraagprocedure.

 1. Algemene informatie

8.1.       Met wie deelt GRIP persoonlijke gegevens?
Als u een gebruiker bent van onze digitale oplossing, deelt GRIP, als Processor, uw persoonlijke gegevens met uw organisatie . Deze laatste kunnen uw persoonlijke gegevens met derden delen via GRIP. Neem voor meer informatie hierover contact op met uw organisatie .
In overleg met uw organisatie gaan we een bewerkers- of subprocessorovereenkomst aan met bedrijven die uw gegevens namens ons verwerken om hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.
GRIP kan gebruikmaken van externe consultants. Deze consultants zijn onderworpen aan dezelfde geheimhoudingsplicht als onze eigen werknemers.

8.2.       Hoe zit het met de overdracht aan derde landen of internationale organisaties ?
Om technische en operationele redenen bijvoorbeeld, kan het nodig zijn dat uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan een bedrijf dat is aangesloten bij GRIP buiten de Europese Economische Ruimte.Omdat de privacybeschermingsvoorschriften mogelijk niet dezelfde bescherming bieden als binnen de Europese Economische Ruimte, zal GRIP het Privacy Shield of de EU Modelclausules gebruiken om uw privacy zo veel mogelijk te beschermen.

8.3.       Wat zijn cookies en hoe gebruikt GRIP ze?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan deze website op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen.
De cookies die GRIP gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt, bijvoorbeeld door uw voorkeursinstellingen te onthouden.Het stelt ons ook in staat om onze website te optimaliseren . GRIP maakt alleen gebruik van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u ook alle informatie verwijderen die eerder in de instellingen van uw browser is opgeslagen.

8.4.       Wat zijn mijn rechten?
Op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking daarvan.
Om uw rechten uit te oefenen met betrekking tot persoonsgegevens die wij namens uw organisatie verwerken , moet u bij uw organisatie informeren naar de voorwaarden waaraan een dergelijk verzoek moet voldoen.
Om je rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens waarvoor we Controller zijn uit te oefenen, stuur je een e-mail naar [email protected].
Dit betreft de onderstaande rechten.

8.4.1.     Toegang
U hebt altijd toegang tot uw persoonlijke gegevens en, indien nodig, kunt u deze in uw account wijzigen. Als u de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen wilt zien op GRIP, kunt u een verzoek indienen voor toegang bij uw organisatie als GRIP een verwerker is of bij GRIP als wij controller zijn.

8.4.2.     Rectificatie
Als u, als gevolg van een verzoek om toegang, de persoonlijke gegevens die u heeft gezien wilt corrigeren, maar deze niet zelf in uw account kunt wijzigen, kunt u een aanvraag indienen bij uw organisatie of GRIP.U kunt vragen dat uw organisatie of GRIP uw gegevens wijzigt, corrigeert, aanvult, verwijdert of blokkeert.

8.4.3.     Beperking van verwerking
U hebt ook het recht om, onder bepaalde voorwaarden, uw organisatie of GRIP te verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.

8.4.4.     Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking plaatsvindt op basis van het ‘legitieme belang’ van GRIP of een derde partij, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

8.4.5.     Dataportabiliteit
U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens van uw organisatie of GRIP te verkrijgen. GRIP zal deze in een gestructureerde en veel voorkomende vorm aanbieden, die gemakkelijk kan worden geopend in andere gangbare digitale systemen.

8.4.6.     Intrekking van toestemming
In alle gevallen waarin uw toestemming de rechtsgrondslag is voor een bepaalde gegevensverwerking, hebt u het recht om die toestemming in te trekken. Dit heeft geen gevolgen voor het verleden, maar het betekent wel dat we deze gegevens niet langer kunnen verwerken. Het is mogelijk dat GRIP u als gevolg daarvan niet langer in staat zal zijn om u bepaalde diensten te leveren.

8.4.7.     Reactie door GRIP
Een verzoek kan worden gestuurd naar [email protected]. GRIP zal zo spoedig mogelijk aan uw verzoek voldoen en in ieder geval niet later dan één (1) maand nadat wij het verzoek hebben ontvangen. Als GRIP uw verzoek afwijst, zullen we in ons antwoord uitleggen waarom.

8.5.       Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. We adviseren u daarom om de Privacyverklaring regelmatig te lezen voor eventuele wijzigingen.

8.6.       Waar kan ik terecht voor klachten en vragen?
Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring en de manier waarop GRIP uw gegevens gebruikt, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Als u een klacht heeft over de manier waarop GRIP uw gegevens verwerkt, kunt u ook een e-mail sturen naar dit adres. Bovendien kunt u altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthoudende autoriteit over privacybescherming. In Nederland is dit de Nederlandse autoriteit voor gegevensbescherming.

Scroll naar boven