198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
[email protected]
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Facility Data Dashboard & KPI Monitor

Importeren, weergeven van data en het optimaliseren van het facilitair contract.

Data management

DataDriven@2x

KPI Monitor

De KPI monitor van GRIP zorgt voor ideaal (real time) inzicht in het nakomen van prestaties/KPI's versus contractafspraken en het volgen van verbeterprocessen.
Zoom in voor detailinformatie en rapportages.
Bepaal zelf wie welke facilitaire thema's kan zien of wijs betreffende locaties, regio's of percelen toe aan gebruikers.

Is uw interesse gewekt en bent u benieuwd naar onze software? Vraag dan een gratis live demo aan!

Samenwerken

Werk samen in de cloud als opdrachtgever met leveranciers en intermediairs. Als opdrachtgever bepaalt u wie er toegang en tot wat.

Rapportages

Creëer eenvoudig management rapportages over betreffende thema's en KPI's om ze vervolgens als PDF op te slaan bij documenten of te mailen naar de relevante personen.

Data verbinden

Verzamel verschillende soorten data, koppel deze aan verschillende KPI's en maak een eenvoudige vergelijking tussen de KPI's om zo verbinding te maken.

Koppelingen

Het is eenvoudig om via een zogenoemde API koppelingen te maken met een ander software systeem. GRIP is hierop gebouwd en geeft data van andere systemen eenvoudig weer.

Tijdlijn

Volg via de GRIP tijdlijn urgente zaken, alle onvoldoende prestaties worden direct weergegeven zodat u, uw collega of leverancier weet waar actie nodig is.

Data Export

Het is uw data, dus wij geven u altijd de mogelijkheid om een export te ontvangen over uw data. Ook is mogelijk om een data export koppeling te realiseren (bijv. een BI systeem)

Een greep uit onze dashboard klanten

Actie management

Met het GRIP actie management kunt een eventueel verbeter proces activeren en volgen. Zijn er acties toe te wijzen aan leveranciers, intermediairs of collega's. Zijn statussen van acties te volgen en aan te passen.

Documenten beheer

Met het documenten beheer van GRIP verzamelt u alle (recente) contract documenten op 1 locatie, in de cloud. Bepaal verschillende gebruikersrechten per map, zodat bijvoorbeeld een leverancier niet bij een andere leverancier in de keuken kan kijken. Deel de mappen met leveranciers, locaties, intermediairs of collega's.

Implementatie

Het GRIP Facility Dashboard wordt geleverd inclusief een implementatieproject, zodat de software direct op de juiste manier gebruikt kan worden.

Inventarisatie

Configuratie

Uitvoering

Nazorg

 • Workshop KPI’s
 • Analyse huidige reporting
 • Technisch landschap
 • Instellingen dashboard
 • Training gebruiker(s)
 • Training beheerder
 • Integratie back office systemen (optioneel)
 • Data management
 • Evaluatie
 • Optimalisatie
 • Klantenservice